Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

www.wydzial.katecheza.radom.pl

Zeszyty Formacji Katechet├│w - Kwartalnik Katechetyczny

www.zfk.katecheza.radom.pl

Instytut Teologiczny w Radomiu przy Akademii Katolickiej w Warszawie

www.itradom.eu