- Numer 1 (69) - 2018

altProgram duszpastersko-katechetyczny na rok 2017/2018, pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, pochyla się nad tajemnicą obecności i działania Ducha Świętego w Kościele. Pierwsza część programu przypomina, że Duch Święty jest duszą Kościoła. W ten sposób podkreśla się, że jest On życiodajnym początkiem Kościoła. To właśnie Duch Święty „przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali Jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa” (KKK 684). Celem programu jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami w życiu wierzących. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla, że „Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni (por. 1Kor 3,16; 6,19); w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów (por. Ga 4,6; Rz 8,15-16.26)” (Dominum et vivificantem, 26). Duch Święty jest zatem tchnie­niem wszelkiego życia w Kościele. Zesłany „został w dniu Zielonych Świąt (…), aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2,18)” (KDK 4). Jego dary otrzymali najpierw apostołowie, którzy stali się pierwszymi świadkami słów i czynów Jezusa Chrystusa. Następnie umacniani Jego światłem są wszyscy, którzy otrzymują chrzest, a później sakrament bierzmowania. Dzięki natchnieniom Ducha Świętego wierzący dążą do poznania prawdy i zdobycia świętości. To On pomaga ludziom w wypełnianiu woli Bożej w życiu codziennym. Tak więc Duch Święty dokonuje w Kościele dzieła głosze­nia nauki Chrystusowej oraz pogłębiania wiary na wszystkich „poziomach” Ciała Chrystusa, a więc na poziomie apostołów i ich następców w Urzędzie Nauczycielskim oraz na płaszczyźnie powszechne­go „zmysłu wiary” ludzi wierzących, w tym katechetów i teologów chrześcijańskich. Dlatego też na katechezie należy podkreślać, że Duch Święty jest źródłem dynamizmu w Kościele oraz w świecie. Dzięki Niemu zarówno duchowni, jak i świeccy mogą świadczyć o Chrystusie i krzewić ewangeliczne orędzie w świecie. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy chrześcijanie począwszy od apostołów zostają „przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24,49).

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. Niniejszy zeszyt zawiera Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok 2017-2018 pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki mówi o duchowości jako fundamencie człowieczeństwa, natomiast ks. Piotr Woszczyk opisuje formację osoby w procesie rozwoju życia duchowego według Johna Henry Newmana. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz zwraca uwagę na Ducha Świętego, który jest duszą Kościoła, zaś Grzegorz Księżak analizuje związek Ducha Świętego z posłannictwem chrześcijanina. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki ukazuje, jaka rodzina jest szkołą trzeźwości, zaś ks. Daniel Glibowski streszcza nauczanie biskupa Piotra Gołębiowskiego na temat jedności Kościoła. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz mówi o Maryi jako wychowawczyni pokoleń, natomiast ks. Radosław Chałupniak przedstawia katechetę w zwierciadle wirtualnego świata. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy, zaś w szóstym dziale ks. Jacek Kucharski recenzuje książkę autorstwa Jesús García, El Proyecto Magdala: Un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio (Madrit 2016). W ostatniej części zeszytu są zaprezentowane materiały pomocnicze dla katechety w zakresie katechezy dzieci sześcioletnich (klasa „0”), podręcznik do nauczania w klasie „0” i w klasie VII szkoły podstawowej, plansze katechetyczne i pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD oraz płyty CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke.

 

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

 

W NASTĘPNYM NUMERZE:
– Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
– Duch Boży w was mieszka
– Przygotowanie do Bierzmowania
– Scenariusze katechez


 


UWAGA!!!
Aby pobrać dany artykuł, kliknij na jego tytuł w poniższym spisie treści.

Artykuły dostępne są w formacie: *.pdf.

 

 

DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA

 

Słowo wprowadzenia
– ks. Stanisław Łabendowicz

 

Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok 2017-2018 pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
– bp Henryk Tomasik

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Duchowość – fundament człowieczeństwa
– ks. Marek Dziewiecki

Formacja osoby w procesie rozwoju życia duchowego według Johna Henry Newmana
– ks. Piotr Woszczyk

 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

Duch Święty duszą Kościoła
– ks. Stanisław Łabendowicz

Duch Święty a posłannictwo chrześcijanina
– Grzegorz Księżak

 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Jaka rodzina szkołą trzeźwości?
– ks. Marek Dziewiecki

Jedność Kościoła w nauczaniu biskupa Piotra Gołębiowskiego
– ks. Daniel Glibowski

 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Maryja – wychowawczyni pokoleń
– ks. Stanisław Łabendowicz

Katecheta w zwierciadle wirtualnego świata
– ks. Radosław Chałupniak

 

V. FORUM KATECHETÓW

Duch Święty umacnia Kościół
– Grzegorz Księżak

Wielki Post jako czterdziestodniowy czas przemiany życia na lepsze i przygotowania się do dobrego przeżycia Wielkanocy
– Dominika Sikorska-Lis

 

VI. RECENZJE

Jesús García, El Proyecto Magdala: Un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio (Madrit 2016)
– ks. Jacek Kucharski

 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

 

 

Streszczenie artykułów: j. polskialtj. angielskialt

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na przycisk: "Akceptuję" znajdujący się poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz: Polityka prywatności – pliki cookies.

Akceptuję pliki cookies od tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk