- Numer 2 (74) - 2019

altProgram duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019 przypomina, że wiara chrześcijańska zobowiązuje do zaangażowania się w życie wspólnoty Kościoła i kształtowania jej oblicza „w mocy Bożego Ducha” oraz świadczenia o Bogu słowem i czynem. W Dekrecie o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II czytamy: „z biegiem lat (...) duch ludzki staje się coraz bardziej otwarty, dzięki czemu każdy przez pilną obserwację może odkryć talenty, którymi Bóg ubogacił jego duszę, oraz owocniej wykorzystać te charyzmaty, których Duch Święty udzielił mu dla dobra braci” (DA 30). Otrzymane dary i charyzmaty Ducha Świętego pomagają wierzącym w rozwoju swojej osobistej wiary oraz przyczyniają się do rozwoju Kościoła. W ten sposób to „«Duch» jawi się jako moc Boga, przenikająca wierzącego i określająca całe jego istnienie (por. Rz 8,9). Dlatego jest On niewyczerpanym źródłem życia Bożego w człowieku. Jednocześnie Duch Święty buduje jedność Kościoła, której zasadą jest miłość. Pomaga w podjęciu różnych zadań i zaangażowaniu się w budowanie Kościoła, który jest wspólnotą „napełnioną Duchem Świętym” (por. Dz 2,1-4). Program wskazuje, że każdy ochrzczony uczestniczy w życiu Trójcy Świętej. Ten wspólnotowy wymiaru ludzkiego życia pomaga w odnalezieniu własnego miejsca w Kościele oraz sposobów realizacji osobistego powołania w jego wspólnocie.

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki analizuje sytuację współczesnych wychowanków, natomiast ks. Wojciech Prawda ukazuje Tischnerowską koncepcję wolności. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz zwraca uwagę na rolę Ducha Świętego w uzdalnianiu do świadectwa i apostolstwa, Dariusz Adamczyk opisuje zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, zaś ks. Sławomir Wilewski przedstawia refleksje teologicznomoralne na temat wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki wyjaśnia, czego należy wymagać w wychowaniu, Dorota Sokołowska podaje sposoby postępowania z uczniem, które są dobre zarówno dla mózgu, jak i dla wychowania, Michał Kaczmarczyk mówi o środkach masowego przekazu w służbie edukacji, natomiast Paulina Skórnicka przedstawia wolontariat chrześcijański jako formę wychowania młodzieży. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Zbigniew Wójcik omawia katechezę osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie programu edukacyjnego pt. „W ramionach Ojca”, zaś ks. Michał Borda i  Bożena Marzec analizują zmiany w polskim systemie oświaty w kontekście funkcjonowania nadzoru pedagogicznego. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy oraz propozycja rozważań drogi krzyżowej. Szósty dział zawiera dwie recenzje. W pierwszej recenzji ks. Sylwester Jaśkiewicz przedstawia książkę ks. Franciszka Jabłońskego pt. „Konspekty wykładów z misjologii” (Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2018), natomiast w drugiej recenzji ks. Marek Jagodziński omawia książkę ks. Wojciecha Wojtyły pt. „Między osobą a wspólnotą. Kategoria uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019). W ostatniej części zeszytu są zaprezentowane materiały pomocnicze dla katechety, pomoce multimedialne na płytach CD, płyty CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke oraz plansze katechetyczne.

 

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

 

W NASTĘPNYM NUMERZE:
– Duch Święty uświęca Kościół i prowadzi do Chrystusa
– Wymogi edukacyjne nauczania religii
– Scenariusze katechez


 


UWAGA!!!
Aby pobrać dany artykuł, kliknij na jego tytuł w poniższym spisie treści.

Artykuły dostępne są w formacie: *.pdf.

 

 

DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA

WYCHOWANIE MŁODYCH

 

Słowo wprowadzenia
– ks. Stanisław Łabendowicz

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Sytuacja współczesnych wychowanków
ks. Marek Dziewiecki

Tischnerowska koncepcja wolności
ks. Wojciech Prawda

 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
ks. Stanisław Łabendowicz

Zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej
– Dariusz Adamczyk

Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksje teologicznomoralne
ks. Sławomir Wilewski

 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Czego wymagać w wychowaniu?
ks. Marek Dziewiecki

Dobre dla mózgu, dobre dla wychowania. Sposoby postępowania z uczniem
Dorota Sokołowska

Środki masowego przekazu w służbie edukacji
Michał Kaczmarczyk

Wolontariat chrześcijański jako forma wychowania młodzieży
Paulina Skórnicka

 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie programu edukacyjnego W ramionach Ojca
ks. Zbigniew Wójcik

Zmiany w polskim systemie oświaty w kontekście funkcjonowania nadzoru pedagogicznego
ks. Michał Borda, Bożena Marzec

 

V. FORUM KATECHETÓW

Zesłanie Ducha Świętego
Grzegorz Księżak

Chrzest święty – wiara w Syna Bożego
Marta Rdzanek

Rozważania w drodze na Golgotę
Marzena Borowska

 

VI. RECENZJE

Ks. Franciszek Jabłoński, Konspekty wykładów z misjologii, Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2018
ks. Sylwester Jaśkiewicz

Ks. Wojciech Wojtyła, Między osobą a wspólnotą. Kategoria uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019
ks. Marek Jagodziński

 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

 

 

Streszczenie artykułów:

j. polskialtj. angielskialt

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na przycisk: "Akceptuję" znajdujący się poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz: Polityka prywatności – pliki cookies.

Akceptuję pliki cookies od tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk