Zeszyty Formacji Katechetów

Zeszyty Formacji Katechetów są recenzowanym pismem naukowym, wydawanym przez Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej.
 


„Zeszyty Formacji Katechetów” są kwartalnikiem ukazującym się od 2001 r. ukierunkowanym na permanentne dokształcanie i doskonalenie katechetów.


„Zeszyty Formacji Katechetów” to czasopismo katechetyczne, w którym zamieszczane są artykuły z zakresu: formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, doktrynalno-teologicznej, psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno-metodycznej oraz konspekty katechez i scenariusze inscenizacji.