KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

BIBLIJNA FORMACJA KATECHETÓW

 
  • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

  • Ewangelizacja Kościoła polskiego ad intra – ks. Józef Kudasiewicz
  • Lectio divina narzędziem osobistej formacji katechetów – ks. Stanisław Haręzga

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

  • Katecheza i Biblia – Cesare Bissoli SDB
  • Rodzaje literackie w Biblii – ks. Krzysztof Badeński

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

  • Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacyjnym szkoły – Małgorzata Urban
  • Dialog w nauczaniu katechetycznym – ks. Stanisław Łabendowicz

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

  • Precyzowanie operacyjnych celów nauczania i wychowania w katechezie – Anna Zellma Prawo oświatowe w awansie zawodowym nauczycieli – Ewa Majcher

V. FORUM KATECHETÓW

  • A) Katechezy o Piśmie świętym:
Pismo święte o stworzeniu – Julita Stani
Gatunki literackie w Biblii– Dariusz Remigiusz Lis
Pismo święte w rodzinie – Chrabąszcz Małgorzata
Moc Słowa Bożego w rodzinie – Aneta Kosek
  • B) Katechezy o rekolekcjach:
Rekolekcje wielkopostne – Lidia Mergalska
Rekolekcje czasem spotkania z przebaczającym Ojcem – Elżbieta Bieniek
Chrystus przemieniający człowieka – rekolekcje wielkopostne – Krystyna Rutkowska

VI. NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl