KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

LITURGICZNA FORMACJA KATECHETÓW

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka – ks. Marek Dziewiecki
 • Osobowość dobrego katechety według świętego Augustyna na podstawie
 • „De catechizandis rudibus” – Ewa Falińska

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Liturgia i katecheza – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Słowo Boże w celebracjach liturgicznych – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Mistagogia eucharystyczna dzieci – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Katecheza a piękno liturgii – ks. Roman Kuligowski
 • Słowo Boże w Kościele – ks. Sylwester Jaśkiewicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Uwarunkowania nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” – Małgorzata Urban
 • Siła, zakres i skutki oddziaływania środków społecznego przekazu – ks. Tadeusz Zasępa

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Szkoła a wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • Metody diagnozowania wychowawczego w szkolnym nauczaniu religii – Anna Zellma

V. FORUM KATECHETÓW

 • Jezus kocha nas – s. Lucyna Lisak
 • Słuchamy słowa Bożego w Kościele – Liturgia słowa – Urszula Ciesielska
 • Uwielbiamy Maryję – Matkę Boga i ludzi – Urszula Seredyn, Elżbieta Smejda
 • Jan Paweł II – współczesny Apostoł Narodów – Zbigniew Kowalczyk
 • Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski – świadek Chrystusa – Elżbieta Bieniek
 • Słowo Boże w rodzinie – Anna Krekora
 • Powołanie do świętości – ks. Stanisław Łabendowicz

VI. WARTO PRZECZYTAĆ

 • Wyznawać wiarę dzisiaj
 • Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl