KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

EKLEZJALNA FORMACJA KATECHETÓW

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Perswazja w tekstach Jana Pawła II – ks. Tadeusz Zasępa
 • Istotne cechy osobowości katechety – Bożena Bętkowska
 • Jaką osobowość katechety cenią uczniowie – Anna Krekora

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Urząd Nauczycielski Kościoła – filar i podpora prawdy (1Tym 3,15) (KKK 2032) – ks. Zbigniew Gaczyński
 • Okolice Biblii – ks. Zbigniew Niemirski
 • Słuchanie słowa Bożego w Kościele podczas niedzielnej Mszy świętej dążeniem do świętości – ks. Krzysztof Badeński

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Ponowoczesność – człowiek – wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • Zadania wychowawcze rodziny w świetle adhortacji „Familiaris consortio” i „Listu do Rodzin Jana Pawła II” – Urszula Ciesielska

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Narracje w przekazie katechetycznym – ks. S. Łabendowicz, ks. W. Przyczyna
 • Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem mediów – ks. Tadeusz Zasępa
 • Awans zawodowy katechetów – uwagi praktyczne – ks. Adam Maj

V. FORUM KATECHETÓW

 • Święty Stanisław Kostka wzorem miłości do Boga – Urszula Szczech
 • Moje spotkanie z Jezusem w czasie wakacji – Iwona Chrząstowska
 • Katecheza spotkaniem w przyjaźni z Bogiem i ludźmi – Lidia Wojtal
 • Chcę żyć w przyjaźni – Małgorzata Pajek

VI. RECENZJA

 • J. Szpet. Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole. Poznań 2002. – Ewa Reszczyńska

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl