KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Wychowanie do piękna na katechezie – Marianna Krupa
 • Wychowanie patriotyczne dzisiaj. Jak kochać ojczyznę? – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Biblijno-teologiczne podstawy sakramentu bierzmowania – ks. Czesław Krakowiak
 • Liturgia sakramentu bierzmowania – ks. Czesław Krakowiak

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Zarys modelu wychowawczego programu szkoły – ks. Adam Maj
 • Katechetyczno-dydaktyczne wprowadzenie w sakrament bierzmowania poprzez katechezę szkolną – Maria Wrońska
 • Program przygotowania młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Korelacja języka polskiego i religii w klasie I liceum – Izabela Krzychowicz
 • Drama wykorzystywana do celów edukacyjnych w katechezie – Joanna Figarska
 • Scenariusz widowiska pt. "Wigilijne spotkanie" – Marianna Skalska

V. FORUM KATECHETÓW

 • Chrystus w dziejach naszego narodu – Elżbieta Bieniek
 • Miłość Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina – Wiesława Lis
 • Jestem odpowiedzialny za moją Ojczyznę – Zbigniew Milczarski
 • Bóg zapowiada przyjście swojego Syna na ziemię – Adwent – Grażyna Troll
 • Adwent czasem oczekiwania – Grzegorz Księżak
 • Adwent czasem oczekiwania na przyjście Pana – Elżbieta Bieniek
 • Przeżywam czas adwentowego przygotowania i oczekiwania – Ewa Pajestka
 • Syn Boży stał się człowiekiem – Iwona Chrząstowska
 • O roli tradycji i obyczajów wigilijnych wczoraj i dziś – Izabela Krzychowicz

VI. RECENZJE

 • Ks. Edward Walewander. Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych. Lublin 2000. – ks. Robert Guz

VII. NOWOŚCI WYDAWNICZE

 • Podręczniki do nauki religii
   

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl