KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHETA – UCZEŃ CHRYSTUSA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Program katechetyczno-duszpasterski na rok szkolny 2007/2008 – bp Zygmunt Zimowski
 • Bądźmy uczniami Chrystusa: pedagogia świętości – ks. Marek Dziewiecki
 • Posłannictwo katechety w służbie Słowa Bożego – ks. Stanisław Łabendowicz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Etyczne pragnienie poznania prawdy w nauczaniu Jana Pawła II – ks. Marian Włosiński
 • Współczesne wyzwania bioetyczne – ks. Jarosław Wojtkun
 • Biblijna perspektywa istoty liturgii (na podstawie rozprawy J. Ratzingera „Duch liturgii”) – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Formacja jako dojrzewanie do odpowiedzialności moralnej – ks. Marceli Cogiel
 • Kapłaństwo, kryzys i powołanie do świętości – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Wychowanie do wspólnej modlitwy na katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Aktywizowanie uczniów poprzez zastosowanie pytań w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Dla mnie żyć to Chrystus – Iwona Dryja, Bożena Sałek
 • Duch Święty uzdalnia mnie do świadectwa – s. Elżbieta Gajowiak
 • Eucharystia spotkaniem z żyjącym Chrystusem – Anna Kogut
 • Matka pośrodku pielgrzymującego Kościoła – Anna Duda

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Kraków 2008

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl