KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

EWANGELIA ŻYCIA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • „Otoczmy troską życie”. Program katechetyczno-duszpasterski w roku 2008/2009 – Biskup Radomski Zygmunt Zimowski
 • Kobieta i matka – geniusz miłości – ks. Marek Dziewiecki
 • Wpływ działalności ks. Bronisława Markiewicza na życie społeczno-religijne – s. Karina Pawłowska

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Sakralny i nienaruszalny charakter życia ludzkiego na podstawie „Evangelium vitae” – ks. Jarosław Wojtkun
 • Katecheza biblijna dla ekumenicznego wychowania – ks. Marian Włosiński
 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych – Dariusz Adamczyk


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Radość rozwoju. Dzieciństwo i młodość w świetle Ewangelii – ks. Marek Dziewiecki
 • Przyjaźń według Ewangelii – Magdalena Korzekwa

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Niektóre sposoby udoskonalania katechezy – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Katecheza parafialna przygotowująca do sakramentu bierzmowania – ks. Robert Kowalski
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w aspekcie wspólnotowym i celebracyjnym – ks. Michał Faryna
 • Ewaluacja zeszytów ćwiczeń do religii dla gimnazjum pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza – Lidia Mergalska


V. FORUM KATECHETÓW

 • Wartość życia ludzkiego – Sławomir Murawski
 • Poszanowanie godności i życia człowieka – Bogumiła Ludwikowska
 • Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? – ks. Artur Fura, Anna Jęczmyk, Bożena Sałek
 • Kontempluję z Maryją oblicze Chrystusa – s. Elżbieta Gajowiak
 • „Przy wigilijnym stole”. Montaż słowno-muzyczny – Marzena Posłowska
 • Jasełka – s. Sabina Kościuk
 • Miłość stała się człowiekiem – Magdalena Korzekwa

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Małżeństwo jako dobro osobiste i społeczne (Fundacja Nasza Przyszłość, Włocławek 2008)
 • Anna Kuskowska, Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (WAM, Kraków 2008)

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl