KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

               Przekazujemy Państwu kolejny numer Zeszyt Formacji Katechetów pt. Wychowanie do wspólnoty Kościoła. Dział pierwszy, dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, zawiera dwa artykuły ks. Marka Dziewieckiego: Komunikowanie miłości w rodzinie i Współczesne dzieci: pokolenie zagrożone i artykuł Damiana Chrzanowskiego – Katolicy wobec wyznawców nowych ruchów religijnych. Natomiast w dziale formacji doktrynalno-teologicznej są trzy artykuły: ks. Stanisława Łabendowicza – Kościół domem i szkołą komunii; ks. Stanisława Haręzgi – Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10; Dariusza Adamczyka – Jezusowa władza odpuszczania grzechów – na przykładzie perykop: o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8 i par.) i o nawróconej grzesznicy (Łk 7,36-50). 

W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki omawia, czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania, ks. Piotr Tomasik ukazuje wyzwania nowej ewangelizacji w świetle reformy systemu oświaty – nowego kształtu katechezy, zaś Magdalena Korzekwa rozmawia z ks. Markiem Dziewieckim na temat seksualności i przygotowania do małżeństwa. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz mówi na temat wychowania do dialogu w katechezie oraz przedstawia wybrane metody ukierunkowane na dialog.

W piątym dziale – Forum katechetów są zamieszczone scenariusze katechez, zaś w szóstym dziale ks. Marian Włosiński recenzuje  książkę ks. Bronisława Twardzicki pt. U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej (Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011); ks. Stanisław Łabendowicz prezentuje książkę ks. Marka Dziewieckiego pt. Rodzina domem miłości i życia (Wyd.  Fundacja Servire Veritati, Lublin 2011); ks. Jarosław Wojtkun omawia katechizm dla młodych YOUCAT (Wyd. Edycja Świętego Pawła, 2011). W ostatniej części zeszytu są prezentowane wybrane pomoce dydaktyczne dla katechety (plansze).
 
 

WYCHOWANIE DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Komunikowanie miłości w rodzinie – ks. Marek Dziewiecki
 • Współczesne dzieci: pokolenie zagrożone – ks. Marek Dziewiecki
 • Katolicy wobec wyznawców nowych ruchów religijnych – Damian Chrzanowski

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Kościół domem i szkołą komunii – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10 – ks. Stanisław Haręzga
 • Jezusowa władza odpuszczania grzechów – na przykładzie perykop: o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8 i par.) i o nawróconej grzesznicy (Łk 7,36-50) – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? – ks. Marek Dziewiecki
 • Wyzwania nowej ewangelizacji – reforma systemu oświaty – nowy kształt katechezy – ks. Piotr Tomasik
 • Seksualność a przygotowanie do małżeństwa – z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Wychowanie do dialogu w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Metody ukierunkowane na dialog – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Kościół – świątynia Boga zbudowana z „żywych kamieni” – Marzena Kozioł
 • Kościół wspólnotą wierzących – Damian Chrzanowski

VI. RECENZJE

 • ks. Bronisław Twardzicki, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011 – ks. Marian Włosiński
 • ks. Marek Dziewiecki, Rodzina domem miłości i życia, Wyd.  Fundacja Servire Veritati, Lublin 2011. – ks. Stanisław Łabendowicz
 • YOUCAT – katechizm pisany językiem ludzi młodych – ks. Jarosław Wojtkun

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne


Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl