KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Ojciec Święty Benedykt XVI w myśl listu apostolskiego „Porta fidei”, 11 października 2012 roku rozpocznie w Kościele Rok Wiary, który ma przyczynić się do nawrócenia do Jezusa i do ponownego odkrycia daru wiary. Zgodnie z intencją Papieża, „każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta fidei, 9). Rok ten będzie okazją sprzyjającą ku temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie». Wiarę, opartą na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, będzie można odkrywać w jej integralności i w pełnym blasku. Rozpoczęcie Roku Wiary zbiega się z pełnym wdzięczności upamiętnieniem dwóch wielkich wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał bł. Jan XXIII (11 października 1962 r.), i dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi przez bł. Jana Pawła II (11 października 1992 r.). Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei pisze: „Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie ludzkość przeżywa obecnie. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne” (Porta fidei, 8, 9). Wezwani słowami Ojca Świętego Benedykta XVI chcemy włączyć się poprzez analizy naukowe i wskazania duszpastersko-katechetyczne w przeżywanie Roku Wiary.
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Wychowanie w wierze – Rok Wiary.


WYCHOWANIE W WIERZE – ROK WIARY

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Wychowanie w wierze – „Być solą ziemi”. Program duszpastersko-katechetyczny na rok szkolny 2012/2013 – ks. bp Henryk Tomasik
 • Wiara w życiu osób duchownych – ks. Marek Dziewiecki
 • Wiara w Boga: naiwność czy mądrość? – ks. Marek Dziewiecki
 • Bóg, w którego wierzę – Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Refleksje o wierze w Roku Wiary – ks. Jarosław Wojtkun
 • W wierze człowiek szuka Boga, a Bóg szuka człowieka – ks. Marian Włosiński
 • Rodzina chrześcijańska wspólnotą formowaną przez sakramenty – ks. Jacek Mizak
 • Jakie jest przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym z Łk 15,11-32? – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Szukający Boga na rozdrożu w zmieniającym się świecie – ks. Marek Dziewiecki
 • Psychomanipulacyjne techniki werbowania nowych członków sekt – Damian Chrzanowski

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody biblijne we wspólnocie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana Jezusa – Adwent – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary  – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Maryja najdoskonalszym przykładem wiary – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Odkryć na nowo skarb wiary – Anna Duda
 • Jasełka – Urszula Seredyn

VI. RECENZJE

 • H. H. Langkammer, Apokalipsa św. Jana. Profetyczna Księga Napomnień i Błogosławieństw, Wrocław 2012 (Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego) – ks. Jacek Kucharski

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne
Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski
 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl