Recenzenci i zasady recenzowania

Procedura recenzowania

 • Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 • Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji czasopisma oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
 • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 • W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
 • Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
 • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej ZFK
 • Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 Do pobrania: Formularz recenzji naukowej
 

RECENZENCI

R. 9 (2009) Nr 1 - 4 (33 - 36)

 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński,
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski,
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek,
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak,
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik,
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander,
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska,
 • ks. prof. KUL, dr hab. Marian Zając.
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio,
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński,
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj


R. 10 (2010) Nr 1 - 4 (37 - 40)

 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński,
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski,
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek,
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak,
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda,
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio,
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik,
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander,
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński,
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska,
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając.
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas,
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

 


R. 11 (2011) Nr 1 - 4 (41 - 44)

 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska,
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas

R. 12 (2012) Nr 1-4 (45-48)

 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas


R. 13 (2013) Nr 1-4 (49-52)

 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas


R. 14 (2014) Nr 1-4 (53-56)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa


R. 15 (2015) Nr 1-2 (57-58)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa